Zadzwoń

Pracujemy pon. – pt. w godzinach 8.00 – 20.00

Seksoholizm źródłem zagrożeń społecznych

8 listopada 2017r Piotr Domaradzki wziął udział w konferencji pt.: „Seksoholizm źródłem zagrożeń społecznych”.

Obecnie nie ma takiej jednostki chorobowej jak seksoholizm, jednak badacze przedmiotu zgadzają się, że występują zaburzenia określane mianem hiperseksulaności. Do zaburzeń hiperseksualnych miedzy innymi zaliczyć możemy: kompulsywne zachowania seksualne, wirtualny seks, częste oglądanie pornografii, częstą masturbację. Diagnoza hiperseksulaności nie jest prosta i powinni ją realizować specjaliści. Istotą hiperseksulaności nie jest częstotliwość zachowań seksualnych, lecz wynikające z tychże, znaczące cierpienie osób uwikłanych w zachowania hiperseksualne.

Osoby zainteresowane testem przesiewowym badającym hiperseksualność, oraz szerszymi informacjami w tym temacie odsyłam do strony: www.hiperseksualnosc.pl , projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Ciekawa koncepcję źródeł seksoholizmu przedstawił dr hab. N. med. Marek Krzystanek kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej SUM w Katowicach. Postawił tezę, że człowiek wikła się w uzależnienie od seksu z powodu niezaspokojenia potrzeb pierwotnych i potrzeb egzystencjalnych, ucieka od cierpienia wypełniając pustkę nałogiem. Do potrzeb podstawowych zaliczamy takie jak: potrzeba relacji i więzi; samokontroli i granic; kompetencji i autonomii; spontaniczności i zabaw. Do potrzeb egzystencjalnych zaliczyć możemy: budowanie relacji i związku; potrzeba znaczenia w świecie; potrzeba przedłużenia egzystencji poza życie ziemskie ( relacji z Bogiem).

Wniosek z konferencji: uważajmy z częstym i szybkim sprawianiem sobie przyjemności, gdyż prowadzi to do spłycenia doświadczenia przyjemności, a w dalszej perspektywie może prowadzić do znaczącego cierpienia psychicznego. Nigdy w historii ludzkości nie było możliwe tak szybkie zaspokajanie swoich pragnień jak obecnie, nasz mózg nie jest gotowy na tak szybkie i intensywne bodźce płynące z układu nagrody, dlatego się broni reagując patologicznie.

opracował Piotr Domaradzki.

Piotr Domaradzki wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji NEST

W dniach 28 – 30.09.2017r Piotr Domaradzki wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji NEST www.nest-terapia.eu . Konferencja jak co roku obfitowała w ciekawe wykłady i warsztaty z obszaru terapii osób głęboko zranionych. Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej.

Od września 2017 r rozpoczął się kolejny cykl superwizji grupowych dla psychoterapeutów we Wrocławiu. Do grupy superwizyjnej dołączają nowi superwizanci którzy szkolą się w zakresie psychoterapii.

W dniach 8 – 10.09.2017r Piotr Domaradzki wraz z małżonką przeprowadził autorskie warsztaty umiejętności liderskich dla małżonków prowadzących spotkania kręgów rodzin w ramach ruchu Nowych Rodzin. Warsztaty odbyły się w Focolare, w Krakowie. Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności w obszarze komunikacji i kierowania dynamiką grupy. W ramach warsztatów został też opracowany mini podręcznik lidera grupy, który ma wspierać liderów w samodzielniej pracy i rozwiazywaniu napotkanych problemów. Na warsztaty przyjechały małżeństwa z południowej Polski, od Wrocławia po Rzeszów.

Pro bono dla małżeństwa i rodziny

W lipcu 2017 Piotr Domaradzki wygłosi wykład w Zembrzycach na rekolekcjach członków ruchu Focolarii . Prezentacja z wykładu znajduje się w zakładce artykuły. Wykład dotyczy komunikowania miłości w rodzinie i małżeństwie.
W czerwcu 2017 Piotr Domaradzki wraz ze swoją żoną Danutą i córką Dorotą ( doradcy rodzinni) poprowadzili warsztaty dla małżeństw na temat budowania jedności w małżeństwie, rozwiązywania konfliktów, komunikowania miłości, planowania trwałego szczęścia rodzinnego, rozpoznawania płodności. Warsztaty odbyły się w Gliczarowie, pięknej wsi Tatrzańskiej. Był to nie tylko czas dialogu małżeńskiego ale również piękny czas z dziećmi. Przyjechały całe rodziny. kiedy rodzice mieli zajęcia dzieci miały zapewnioną opiekę i równie dobrze spędzały czas. Był czas na kiełbaski i spacery. Polecamy Gliczarów tam jest najpiękniejsza i najszersza panorama Tatr. Warsztaty zorganizował Ruch Nowych Rodzin z Ruchu Focolarii.

 

Egzamin dla psychoterapeutów

W czerwcu 2017r Piotr Domaradzki zasiadał w komisji egzaminacyjnej powołanej przez Komisję Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Egzaminatorzy weryfikują kompetencje psychoterapeutów ubiegających się o nadanie certyfikatu psychoterapeuty PTPG.

 

Superwizje

Od września 2016r Piotr Domaradzki prowadzi systematyczne comiesięczne superwizje dla grupy doświadczonych psychoterapeutów we Wrocławiu.

 

Nasze publikacje

W 2016r ukazały się wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dwa podręczniki, których głównym autorem jest Piotr Domaradzki. „Superwizja w pracy socjalnej dla praktyków” to podręcznik dla superwizorów pracy socjalnej. Piotr Domaradzki należy do grona polskich pionierów wdrażających superwizję do pracy socjalnej, w podręczniku dzieli się swoim doświadczeniem i objaśnia sposoby prowadzenia superwizji.

Drugi podręcznik: „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej” adresowany jest do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin. Piotr Domaradzki jako pierwszy w Polsce opracował całościową metodykę pracy wraz ze sposobem jej dokumentowania w dwóch nowo powołanych zawodach. Podręcznik ten stanowi swego rodzaju summarum doświadczeń i wiedzy zdobytych przez autora w licznych, prowadzonych przez niego, projektach szkoleniowych na terenie Kraju. Pierwsze doświadczenia pracy asystentów rodzin w Rudzie Śląskiej i Gdyni były pilotowane przez Piotra Domaradzkiego, który szkolił pracowników wykonujących później pracę asystenta rodziny, to on opracował autorską koncepcję wsparcia dysfunkcyjnej rodziny z dziećmi.

W obu podręcznikach jako współautor występuje profesor Jerzy Krzyszkowski, który swoim autorytetem we wstępie i podsumowaniu potwierdza kompetencje autorów i innowacyjność treści. Książki te nie powstały by gdyby nie ogrom doświadczeń zgromadzonych podczas licznych szkoleń, konsultacji i superwizji zrealizowanych w różnych ośrodkach w kraju. Każde takie doświadczenie to spotkanie się z kilkoma trudnymi historiami życiowymi, wobec których zespoły profesjonalistów pozostawały bezradne lub mało skuteczne. Wspominamy o tym doświadczeniu, gdyż ma ono niebagatelne znaczenie w prowadzeniu psychoterapii gdzie obok umiejętności terapeutycznych niezbędne jest doświadczenie z różnych obszarów życia.

 

Doskonalenie umiejętności

Piotr Domaradzki w roku szkolnym 2016/17 uczestniczył w systematycznych ( co drugi miesiąc) hiperwizjach dla superwizorów organizowanych przez Instytut Integralnej Terapii Gestalt, a prowadzonych przez znamienitą psychoterapeutkę Zofię Pierzchała.
Ponadto na terenie Centrum były organizowane regularne superwizje dla zespołu terapeutów prowadzone przez wybitnego specjalistę doktora nauk medycznych lekarza psychiatrę, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krzysztofa Walczewskiego.

Udział Piotra Domaradzkiego w warsztatach doskonalących umiejętności superwizorów

W dniach 26 – 28 luty 2016r. Piotr Domaradzki brał udział w warsztatach doskonalących umiejętności superwizorów prowadzonych przez Petera Schulthess w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie w wymiarze 20 godzin. Warsztaty bardzo owocne realizowane w grupie doświadczonych superwizorów, pozwalały na wymianę doświadczeń i rozwój każdego z uczestników.

Udział Piotra Domaradzkiego w międzynarodowej konferencji NEST

W dniach 8 – 11.10.2015r Piotr Domaradzki brał udział w międzynarodowej konferencji NEST w Velehradzie poświeconej tematyce leczenia osób z doświadczeniem traumy.

Czytaj więcej

Udział Piotra Domaradzkiego w warsztatach doskonalących umiejętności z zakresu prowadzenia superwizji

W marcu 2015 r Piotr Domaradzki wziął udział w warsztatach doskonalących umiejętności z zakresu prowadzenia superwizji, ( wspierania pracy innych psychoterapeutów) prowadzonych przez znanego psychoterapeutę i superwizora Petera Schulthess.

Jesienna szkoła profilaktyki w Gminie Czechowice Dziedzice 2014.

Piotr Domaradzki został zaproszony do wygłoszenia wykładu na temat rozpoznawania przemocy domowej przez profesjonalistów zatrudnionych w służbie zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.

“Depresja jako choroba XXI wieku. Mity i rzeczywistość” Ustroń 11- 12.09.2014

W trakcie tej konferencji Piotr Domaradzki mówi o tym “Jak postępować z osobą, która cierpi na depresję w środowisku domowym i społecznym” oraz prowadzi warsztaty dla profesjonalistów: ” Kontakt i relacja, jako oddziaływanie terapeutyczne wobec osób w depresji”