Zadzwoń

Pracujemy pon. – pt. w godzinach 8.00 – 20.00

Honorowy patronat nad Ogólnopolskim Sympozjum

Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych objęło honorowym patronatem Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe na temat „Kontrowersje wokół zaburzeń odżywiania”, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w Opolu. Na sympozjum będzie miała okazję wystąpić psycholog z naszego ośrodka – Agata Głyda z prezentacją pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania w mediach społecznościowych – projekt Psycholog na diecie”.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo w poniższym linku.

http://wsm.opole.pl/3174/ogolnopolskie-sympozjum-naukowo-szkoleniowe-kontrowersje-wokol-zaburzen-odzywiania.html

24- 25.11.2018r warsztaty dla kobiet: „Kobiece Ja”

Warsztaty prowadzą dwie doświadczone terapeutki Helena i Ania, serdecznie polecam -Piotr Domaradzki. Zobacz więcej w zakładce psychoterapia grupowa.

Konferencja NEST we Lwowie Wrzesień 2018

Jak co roku Piotr Domaradzki weźmie udział w konferencji NEST na której będzie prowadził superwizje dla psychoterapeutów tej modalności z innych krajów. Wygłosi też wykład poświęcony terapii zaburzeń lękowych. Poprowadzi warsztaty dla psychoterapeutów na którym zaprezentuje autorski model, pięcioetapowego leczenia zaburzeń lękowych.

Dla umacniania Rodzin Piotr Domaradzki

Końcem lipca 2018r  Piotr i jego żona Danuta prowadzą panel na temat dojrzałej kobiecości i męskości wraz z warsztatami pogłębiającymi treści panelu.

W maju 2018, przeprowadził dwa cykle warsztatów dla doradców rodzin z diecezji Bielsko – Żywieckiej. Tematyka warsztatów koncentrowała się na rozwoju umiejętności budowania kontaktu i pomagania rożnym grupom osób.

W kwietniu 2018 Piotr wraz z małżonką Danutą prowadził warsztaty umiejętnością liderskich dla małżonków z kręgów rodzin z okolic Warszawy i Lublina, w Trzciance  gmina Garwolin.

Superwizje:

Piotr Domaradzki prowadzi nadal grupowe superwizje dla zespołu doświadczonych psychoterapeutów we Wrocławiu. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 prowadził superwizje indywidualne dla psychoterapeutów w szkoleniu na terenie Centrum.

Od września 2018 rusza grupa superwizyjna dla psychoterapeutów w szkoleniu z okolic Czechowic- Dziedzic.

Doskonalenie umiejętności

W roku szkolnym 2017/2018 Piotr Domaradzki systematycznie doskonalił swój warsztat pracy jako psychoterapeuta i superwizor, biorąc udział w regularnych hiperwizjach dla superwizorów, organizowanych przez Instytut Integralnej Terapii Gestalt, prowadzone przez znaną superwizor PTP Zofię Pierzchała.

Brał też udział w regularnych superwizjach własnego zespołu prowadzonych przez psychiatrę, Superwizora PTP dr Krzysztofa Walczewskiego.

Seksoholizm źródłem zagrożeń społecznych

8 listopada 2017r Piotr Domaradzki wziął udział w konferencji pt.: „Seksoholizm źródłem zagrożeń społecznych”.

Obecnie nie ma takiej jednostki chorobowej jak seksoholizm, jednak badacze przedmiotu zgadzają się, że występują zaburzenia określane mianem hiperseksulaności. Do zaburzeń hiperseksualnych miedzy innymi zaliczyć możemy: kompulsywne zachowania seksualne, wirtualny seks, częste oglądanie pornografii, częstą masturbację. Diagnoza hiperseksulaności nie jest prosta i powinni ją realizować specjaliści. Istotą hiperseksulaności nie jest częstotliwość zachowań seksualnych, lecz wynikające z tychże, znaczące cierpienie osób uwikłanych w zachowania hiperseksualne.

Osoby zainteresowane testem przesiewowym badającym hiperseksualność, oraz szerszymi informacjami w tym temacie odsyłam do strony: www.hiperseksualnosc.pl , projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Ciekawa koncepcję źródeł seksoholizmu przedstawił dr hab. N. med. Marek Krzystanek kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej SUM w Katowicach. Postawił tezę, że człowiek wikła się w uzależnienie od seksu z powodu niezaspokojenia potrzeb pierwotnych i potrzeb egzystencjalnych, ucieka od cierpienia wypełniając pustkę nałogiem. Do potrzeb podstawowych zaliczamy takie jak: potrzeba relacji i więzi; samokontroli i granic; kompetencji i autonomii; spontaniczności i zabaw. Do potrzeb egzystencjalnych zaliczyć możemy: budowanie relacji i związku; potrzeba znaczenia w świecie; potrzeba przedłużenia egzystencji poza życie ziemskie ( relacji z Bogiem).

Wniosek z konferencji: uważajmy z częstym i szybkim sprawianiem sobie przyjemności, gdyż prowadzi to do spłycenia doświadczenia przyjemności, a w dalszej perspektywie może prowadzić do znaczącego cierpienia psychicznego. Nigdy w historii ludzkości nie było możliwe tak szybkie zaspokajanie swoich pragnień jak obecnie, nasz mózg nie jest gotowy na tak szybkie i intensywne bodźce płynące z układu nagrody, dlatego się broni reagując patologicznie.

opracował Piotr Domaradzki.

Piotr Domaradzki wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji NEST

W dniach 28 – 30.09.2017r Piotr Domaradzki wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji NEST www.nest-terapia.eu . Konferencja jak co roku obfitowała w ciekawe wykłady i warsztaty z obszaru terapii osób głęboko zranionych. Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej.

Od września 2017 r rozpoczął się kolejny cykl superwizji grupowych dla psychoterapeutów we Wrocławiu. Do grupy superwizyjnej dołączają nowi superwizanci którzy szkolą się w zakresie psychoterapii.

W dniach 8 – 10.09.2017r Piotr Domaradzki wraz z małżonką przeprowadził autorskie warsztaty umiejętności liderskich dla małżonków prowadzących spotkania kręgów rodzin w ramach ruchu Nowych Rodzin. Warsztaty odbyły się w Focolare, w Krakowie. Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności w obszarze komunikacji i kierowania dynamiką grupy. W ramach warsztatów został też opracowany mini podręcznik lidera grupy, który ma wspierać liderów w samodzielniej pracy i rozwiazywaniu napotkanych problemów. Na warsztaty przyjechały małżeństwa z południowej Polski, od Wrocławia po Rzeszów.

Pro bono dla małżeństwa i rodziny

W lipcu 2017 Piotr Domaradzki wygłosi wykład w Zembrzycach na rekolekcjach członków ruchu Focolarii . Prezentacja z wykładu znajduje się w zakładce artykuły. Wykład dotyczy komunikowania miłości w rodzinie i małżeństwie.
W czerwcu 2017 Piotr Domaradzki wraz ze swoją żoną Danutą i córką Dorotą ( doradcy rodzinni) poprowadzili warsztaty dla małżeństw na temat budowania jedności w małżeństwie, rozwiązywania konfliktów, komunikowania miłości, planowania trwałego szczęścia rodzinnego, rozpoznawania płodności. Warsztaty odbyły się w Gliczarowie, pięknej wsi Tatrzańskiej. Był to nie tylko czas dialogu małżeńskiego ale również piękny czas z dziećmi. Przyjechały całe rodziny. kiedy rodzice mieli zajęcia dzieci miały zapewnioną opiekę i równie dobrze spędzały czas. Był czas na kiełbaski i spacery. Polecamy Gliczarów tam jest najpiękniejsza i najszersza panorama Tatr. Warsztaty zorganizował Ruch Nowych Rodzin z Ruchu Focolarii.

 

Egzamin dla psychoterapeutów

W czerwcu 2017r Piotr Domaradzki zasiadał w komisji egzaminacyjnej powołanej przez Komisję Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Egzaminatorzy weryfikują kompetencje psychoterapeutów ubiegających się o nadanie certyfikatu psychoterapeuty PTPG.

 

Superwizje

Od września 2016r Piotr Domaradzki prowadzi systematyczne comiesięczne superwizje dla grupy doświadczonych psychoterapeutów we Wrocławiu.

 

Nasze publikacje

W 2016r ukazały się wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dwa podręczniki, których głównym autorem jest Piotr Domaradzki. „Superwizja w pracy socjalnej dla praktyków” to podręcznik dla superwizorów pracy socjalnej. Piotr Domaradzki należy do grona polskich pionierów wdrażających superwizję do pracy socjalnej, w podręczniku dzieli się swoim doświadczeniem i objaśnia sposoby prowadzenia superwizji.

Drugi podręcznik: „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej” adresowany jest do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin. Piotr Domaradzki jako pierwszy w Polsce opracował całościową metodykę pracy wraz ze sposobem jej dokumentowania w dwóch nowo powołanych zawodach. Podręcznik ten stanowi swego rodzaju summarum doświadczeń i wiedzy zdobytych przez autora w licznych, prowadzonych przez niego, projektach szkoleniowych na terenie Kraju. Pierwsze doświadczenia pracy asystentów rodzin w Rudzie Śląskiej i Gdyni były pilotowane przez Piotra Domaradzkiego, który szkolił pracowników wykonujących później pracę asystenta rodziny, to on opracował autorską koncepcję wsparcia dysfunkcyjnej rodziny z dziećmi.

W obu podręcznikach jako współautor występuje profesor Jerzy Krzyszkowski, który swoim autorytetem we wstępie i podsumowaniu potwierdza kompetencje autorów i innowacyjność treści. Książki te nie powstały by gdyby nie ogrom doświadczeń zgromadzonych podczas licznych szkoleń, konsultacji i superwizji zrealizowanych w różnych ośrodkach w kraju. Każde takie doświadczenie to spotkanie się z kilkoma trudnymi historiami życiowymi, wobec których zespoły profesjonalistów pozostawały bezradne lub mało skuteczne. Wspominamy o tym doświadczeniu, gdyż ma ono niebagatelne znaczenie w prowadzeniu psychoterapii gdzie obok umiejętności terapeutycznych niezbędne jest doświadczenie z różnych obszarów życia.

 

Doskonalenie umiejętności

Piotr Domaradzki w roku szkolnym 2016/17 uczestniczył w systematycznych ( co drugi miesiąc) hiperwizjach dla superwizorów organizowanych przez Instytut Integralnej Terapii Gestalt, a prowadzonych przez znamienitą psychoterapeutkę Zofię Pierzchała.
Ponadto na terenie Centrum były organizowane regularne superwizje dla zespołu terapeutów prowadzone przez wybitnego specjalistę doktora nauk medycznych lekarza psychiatrę, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krzysztofa Walczewskiego.