Psycholog

Na konsultacje z psychologiem zapraszamy w momencie, gdy nie masz pewności, jakiego wsparcia potrzebujesz – może doświadczasz kryzysu, ciągłego stresu, zaburzeń psychicznych lub innych trudności, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić. Czujesz, że czegoś Ci brakuje, że z czymś masz problem, że coś zaczyna się w Twoim życiu zmieniać, a Ty nie masz na to wpływu? A może masz poczucie, że powoli przerasta Cię sytuacja w pracy czy w domu, że coraz trudniej jest Ci porozumieć się z Twoim dzieckiem, partnerem, z najbliższymi?

Psycholog wysłucha Twoich potrzeb, trudności i wątpliwości.

Celem spotkań jest rozeznanie Twojej obecnej sytuacji życiowej, identyfikacji problemów i ich wpływu na Twoje życie. Czasami możesz mieć problem z określeniem źródła czy natury Twoich trudności. W takiej sytuacji psycholog poprzez odpowiednie pytania pomoże Ci to określić.

Następnie osoba prowadząca konsultację stworzy plan pomocy. Zaproponuje Ci terapię, wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową lub konsultację z lekarzem (psychiatrą, endokrynologiem lub neurologiem). By zadecydować o najskuteczniejszej formie pomocy, konieczne zwykle są 3 spotkania konsultacyjne. Jedno spotkanie trwa 50 minut.

Zdarza się również, że konsultacje psychologiczne wystarczą do rozwiązania problemu lub pozwolą spojrzeć na Twój problem inaczej – wówczas, wzmocniony, będziesz mógł zastanowić się i znaleźć odpowiednie wyjście z trudnej sytuacji.

W naszym Centrum psychologami są: Monika Nawojska i Agnieszka Socha.