mgr Anna Bednarczyk

obraz

mgr Anna Bednarczyk

Nazywam się Anna Bednarczyk i zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej zarówno dla osób przewlekle chorych, jak i pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielę się z innymi profesjonalistami, pracując jako trener – prowadząc szkolenia z zakresu pomocy społecznej, treningi kompetencji społecznych oraz treningi interpersonalne.

Oferta terapii:

 • psychoterapia indywidualna,
 • konsultacje dla młodzieży i ich rodziców,
 • interwencja kryzysowa,
 • terapia młodzieży,
 • szkolenia,
 • terapia rodzinna prowadzona we współpracy z Moniką Nawojską,
 • terapia par i małżeństw prowadzona we współpracy z Moniką Nawojską,

Od lat wspieram ludzi w procesie zmiany. Swoją pracę traktuję jako dar, doceniając wartość empatycznej relacji terapeutycznej. W kontakcie indywidualnym ważna jest dla mnie umiejętność słuchania i wydobywania głęboko ukrytych i nierozpoznanych dotąd zasobów, niezbędnych do przezwyciężania cierpienia. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Od czasu ukończenia studiów wyższych dbam o poszerzanie swoich kwalifikacji zarówno w aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym.

Moje kwalifikacje

Ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach Akredytowanego Kursu Psychoterapii w Podejściu Integracyjnym: Systemowo – Eriksonowskim w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Posiadam certyfikat z zakresu logoterapii ze specjalnością psychoterapia integralna. Jestem absolwentką pedagogiki, trenerem kompetencji miękkich, socjoterapeutą, arteterapeutą i choreoterapeutą. Ukończyłam Studium Terapii Grupowej i Treningu Interpersonalnego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam prowadząc terapię grupową dla pacjentów Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach–Dziedzicach. Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy klinicznej z osobami dorosłymi zdobyłam także w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc terapię indywidualną.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prowadzę szkolenia w obszarze psychoedukacji i psychoprofilaktyki, rozwoju osobistego, integracji i komunikacji. Moje szkolenia łączą: pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie. Posiadam bogate i różnorodne doświadczenie pracy z ludźmi zdobywane w placówkach pomocowych (gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu). Ze względu na doświadczenie zawodowe szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca z osobami starszymi – zarówno od strony gerontologicznej i geriatriatrycznej.

Ukończone szkolenia:

 • Dylematy i wyzwania w terapii par,
 • Praca terapeutyczna z zaburzeniami lękowymi,
 • Praca terapeutyczna z osobą starszą – rola komunikacji interpersonalnej,
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • Arteterapia w praktyce w pracy z młodzieżą,
 • Arteterapia w praktyce w pracy z osobami starszymi,
 • Realizacja działań profilaktycznych dotyczących problemu alkoholowego,
 • Praca z osobą chora na Alzheimera,
 • Warsztat prowadzenia treningów motywacyjnych w grupie,
 • Narzędzia coachingu prowokatywnego w pracy trenera,
 • Taniec terapeutyczny jako metoda pracy.