mgr Anna Bednarczyk

mgr Anna Bednarczyk

Nazywam się Anna Bednarczyk i zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej zarówno dla osób przewlekle chorych, jak i pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielę się z innymi profesjonalistami, pracując jako trener – prowadząc szkolenia z zakresu pomocy społecznej, treningi kompetencji społeczne oraz treningi interpersonalne.

Oferta terapii:

 • terapia indywidualna,
 • terapia rodzinna,
 • terapia rodzinna prowadzona we współpracy z Moniką Nawojską,
 • terapia par i małżeństw prowadzona we współpracy z Moniką Nawojską,
 • interwencja kryzysowa
 • szkolenia.

Od lat wspieram ludzi w procesie zmiany. Swoją pracę traktuję jako dar, doceniając wartość empatycznej relacji terapeutycznej. W kontakcie indywidualnym ważna jest dla mnie umiejętność słuchania i wydobywania głęboko ukrytych i nierozpoznanych dotąd zasobów, niezbędnych do przezwyciężania cierpienia. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Od czasu ukończenia studiów wyższych dbam o poszerzanie swoich kwalifikacji zarówno w aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym.

Moje kwalifikacje

Jestem psychoterapeutą posiadającym certyfikat z zakresu logoterapii ze specjalnością psychoterapia integralna. Obecnie uczestniczę w  szkoleniu z psychoterapii w nurcie Ericksonowsko-Systemowym. Jestem absolwentką pedagogiki, trenerem kompetencji miękkich, socjoterapeutą, arteterapeutą i choreoterapeutą. Ukończyłam Studium Terapii Grupowej i Treningu Interpersonalnego.

Od kilku lat prowadzę terapię grupową dla pacjentów Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach–Dziedzicach. Wspólnie z lekarzem psychiatrą planuję i realizuję proces terapii dla osób w kryzysie psychicznym. Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy klinicznej z osobami dorosłymi zdobywam także w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc terapię indywidualną.

Posiadam bogate i różnorodne doświadczenie pracy z ludźmi zdobywane w placówkach pomocowych (gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu).

Ze względu na doświadczenie zawodowe szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca z osobami starszymi – zarówno od strony gerontologicznej i geriatriatrycznej.

Moje warsztaty łączą: pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie. Pracuję z wykorzystaniem metod arte- i choreoterapii.  Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego w ramach Akademii Pięknego Czasu w Czechowicach-Dziedzicach.

Ukończone szkolenia:

 • Dylematy i wyzwania w terapii par,
 • Praca terapeutyczna z zaburzeniami lękowymi,
 • Praca terapeutyczna z osobą starszą – rola komunikacji interpersonalnej,
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • Arteterapia w praktyce w pracy z młodzieżą,
 • Arteterapia w praktyce w pracy z osobami starszymi,
 • Realizacja działań profilaktycznych dotyczących problemu alkoholowego,
 • Praca z osobą chora na Alzheimera,
 • Warsztat prowadzenia treningów motywacyjnych w grupie,
 • Narzędzia coachingu prowokatywnego w pracy trenera,
 • Taniec terapeutyczny jako metoda pracy.