mgr Agnieszka Socha

mgr Agnieszka Socha

Nazywam się Agnieszka Socha i zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz rodzinnej dla młodzieży od 14 roku życia i osób dorosłych, doświadczających zaburzeń lękowych, depresji, trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji, trudności emocjonalnych.

Oferta terapii:

  • Terapia indywidualna
  • Terapia rodzinna
  • Terapia par

„W swojej pracy wspieram ludzi w procesie zmiany. Podczas terapii chętnie sięgam po nowe i ciekawe metody. Priorytetem jest dla mnie słuchanie i uważne podążanie za drugim człowiekiem. Ważnym aspektem mojej pracy jest budowanie relacji opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Od czasu ukończenia studiów wyższych dbam o poszerzanie swoich kwalifikacji zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym.”


Moje kwalifikacje

Psychoterapeuta posiadający dyplom psychologa ze specjalnością psychologia dzieci i młodzieży, obecnie uczestniczy w szkoleniu z psychoterapii w nurcie Ericksonowsko-Systemowym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadziłam terapię grupową dla pacjentów Oddziału Dziennego Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS w Bielsku-Białej. Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy klinicznej z osobami dorosłymi zdobywałam także w Poradni Zdrowia Psychicznego, współprowadząc grupę terapeutyczną. Praktykę w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywałam w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym FILII w Bielsku-Białej.

Ze względu na doświadczenie zawodowe szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca z osobami młodymi oraz dorosłymi.


Ukończone szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Zastępowania Agresji ART

Holistyczna Terapia Zespołów Otępiennych

Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka

Kurs psychodramy metodą Moreno – rozpoczęty stopień I

Praca z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka