Udział Piotra Domaradzkiego w warsztatach doskonalących umiejętności superwizorów