Udział Piotra Domaradzkiego w międzynarodowej konferencji NEST