Udział Piotra Domaradzkiego w warsztatach doskonalących umiejętności z zakresu prowadzenia superwizji