Zadzwoń

Pracujemy pon. – pt. w godzinach 8.00 – 20.00

Psychoterapia grupowa

Jest świetnym uzupełnieniem psychoterapii indywidualnej, ale również w wielu przypadkach jest skuteczną i wystarczającą formą pomocy.
Grupowa terapia adresowana jest do osób, które chcą w krótkim czasie uzyskać znaczącą poprawę funkcjonowania.

Do grupy będą kwalifikowane osoby ze zdiagnozowanym spektrum objawów nerwicowych, jak również osoby doświadczające problemów w relacjach z bliskimi lub w zawodowych kontaktach interpersonalnych.

Do grupy mogą być też zakwalifikowane osoby świadome swoich potrzeb rozwojowych.

Uczestnikami grupy mogą zostać osoby, które odbyły konsultację z psychoterapeutą prowadzącym: Piotrem Domaradzkim.

Grupa ma charakter zamknięty; pracuje w cyklu 16 sesji. W trakcie trwania procesu nie są przyjmowane nowe osoby. Proces grupowy jest prowadzony przez dwóch psychoterapeutów ( kobieta i mężczyzna) z zastosowaniem psychodramy i innych technik terapeutycznych.