Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych objęło honorowym patronatem Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe na temat „Kontrowersje wokół zaburzeń odżywiania”, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w Opolu. Na sympozjum będzie miała okazję wystąpić psycholog z naszego ośrodka – Agata Głyda z prezentacją pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania w mediach społecznościowych – projekt Psycholog na diecie”.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo w poniższym linku.

http://wsm.opole.pl/3174/ogolnopolskie-sympozjum-naukowo-szkoleniowe-kontrowersje-wokol-zaburzen-odzywiania.html