Pięcioetapowy model terapii w terapii osób z zaburzeniami afektywnymi