II_Sympozjum_PMWSZ_II__Komunikat_2020_03_03 - Psychoterapia Bielsko Biała, Śląsk, Czechowice, Tychy