Zajęcia profilaktyczne dla klas IV-VIII szkół podstawowych - konflikt, agresja, przemoc.