mgr Katarzyna Kozielec-Sroka

obraz

mgr Katarzyna Kozielec-Sroka

Pedagog, socjolog, psychotraumatolog, trener umiejętności społecznych.

Ukończyłam również Studium Terapii Krótkotermnowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia.

Specjalizuję się:
- w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami,
- w pracy z młodzieżą wykluczoną społecznie, z przejawami demoralizacji,
- w budowaniu planów pomocy dziecku, rodzinie.


Pomagam osobom które:
doświadczyły lub doświadczają kryzysu, mają trudności w budowaniu własnego poczucia wartości, mają trudności w relacjach z innymi odczuwają lęk przed zmianą, mają trudności w zmaganiu się z codziennością, mają poczucie bycia „na rozdrożu”, które chcą wzmocnić swoje kompetencje i odkryć potencjał.

Oferuję:

 • wsparcie w kryzysie,
 • wsparcie w zakresie kompetencji wychowawczych, zwłaszcza w zakresie pracy z nastolatkiem,
 • pomoc w budowaniu planu pomocy dziecku i rodzinie,
 • pomoc we wzmacnianiu więzi rodzic-dziecko,
 • konsultację, pomoc i wsparcie w zakresie ustalenia możliwości pomocy dziecku,
 • wzmacnianie kompetencji  roli opiekuna w kontakcie z dzieckiem.
 • Zapraszam na konsultację oraz krótkoterminową pomoc psychologiczną. W pracy praktykuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

  Niektóre doznane przez nas doświadczenia powodują zachwianie naszej równowagi i energii życiowej, potrafią zaburzyć nasz spokój i  utrudnić codzienne funkcjonowanie.

  Podczas konsultacji ze mną, wspólnie będziemy mogli przyjrzeć się Twoim trudnościom, określimy wspólnie cel,  liczbę spotkań, opracujemy plan możliwości pomocy i wsparcia najlepszy da Ciebie.

  O mnie:
  Jestem doświadczonym pedagogiem, wychowawcą dzieci i młodzieży, trenerem warsztatów umiejętności społecznych młodzieży i dorosłych.
  Przez osiem lat pełniłam funkcję kuratora społecznego.
  Moim doświadczeniem zawodowym jest również wieloletnia praca z rodzinami zastępczymi, dziećmi i młodzieżą, nie mających możliwości wychowywana się w rodzinie biologicznej oraz wspomaganie młodzieży w procesie usamodzielnienia się.
  Od 2018r. jestem związana z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym, gdzie angażuję się w projekt: „Ulica Kreatywna” pracuję jako streetworkerka z dziećmi i młodzieżą ulicy. 
   Jestem zwolenniczką i praktykiem pracy na potencjale i zasobach własnych osób, z którymi pracuję i z którymi mam kontakt.

  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z grupą, w prowadzeniu warsztatów rozwojowych, profilaktycznych, mających na celu podnoszenie kompetencji osobistych młodzieży i dorosłych, wzmacniających ich poczucie własnej wartości oraz sprawczości. Prowadziłam warsztaty profilaktyczne wśród młodzieży mające na celu zapobieganie podejmowania przez nich zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie szacunku do siebie i innych oraz wyznaczania granic przez młodzież. Od dwóch lat prowadzę pracę indywidualną i warsztaty dla nieletnich matek i ich rodzin.

  Wykształcenie:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia wyższe pedagogiczne, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia wyższe z socjologiczne, specjalność: praca socjalna, zarządzanie w pomocy społecznej,
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi - studia podyplomowe kierunek: psychotraumatologia,
  • Szkoła Trenerów „Meritum” w Katowicach -  Starszy trener umiejętności społecznych,
  • Studium Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I stopień w INTEGRI.