mgr Anna Fiedorek

obraz

mgr Anna Fiedorek

Anna Fiedorek - zapraszam na psychoterapię osób dorosłych.

Pomagam osobom szukającym wsparcia i pomocy przy:

 • Lękach, zamartwianiu się, fobiach

 • Natrętnych myślach i czynnościach;

 • Dużych życiowych zmianach;

 • Trudnościach w podejmowaniu decyzji lub realizacji własnych celów;

 • Wahaniach nastroju;

 • Niskim poczuciu własnej wartości, wątpliwości we własne kompetencje;

 • Radzeniu sobie z emocjami;

 • Dążeniu do zrozumienia siebie oraz lepszego funkcjonowania.

Co oferuję:

 • Zrozumienie i akceptację dla trudności, z którymi się borykasz;

 • Towarzyszenie w zmianie, pogadanie w odzyskaniu nadziei i poczucia wpływu na własne życie;

 • Dostrzeganie Twoich potrzeb i uprawomocnianie emocji;

 • Szacunek i wzmacnianie Twojej autonomii

 • Dostrzeganie i wsparcie w procesie rozwijania Twoich wrodzonych zasobów.

Po pierwszych dwóch sesjach:

Uzyskasz wysłuchanie, wspólne nazwanie problemów, wyznaczenie celów. Te dwa spotkania są czasem dla Ciebie po którym decydujesz czy podejmujesz terapię u mnie. Jeśli jest taka potrzeba przekierowuję Cię do osoby specjalizującej się głębiej problemem (psychiatry lub innego terapeuty)

Moje kwalifikacje i doświadczenie

 • Jestem Psychoterapeutą Poznawczo – Behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej;

 • Certyfikowanym Terapeutą Motywujący po ukończeniu Studium Dialogu Motywującego i Akademii Motywacji i Zmian;

 • W ramach poszerzania umiejętności praktycznych ukończyłam I i II stopień rocznych cykli treningów i warsztatów psychologicznych Studium Metod Psychokorekcyjnych i Studium Metod Profilaktycznych Uzależnień prowadzonych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, umiejętności z tych treningów wykorzystywałam do pracy z rodzinami zagrożonymi społecznie w ich własnym środowisku.

 • Jestem Pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnych środowisk oraz ich rodzicami;

Inne ważne doświadczenia:

 • Byłam wolontariuszem w Domu Dziecka w Bielsku- Białej;

 • Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego w Bielsku - Białej zajmującego się pracą z dziećmi i ich rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 • Jestem aktorką w amatorskiej Artystycznej Grupie Antyprzemocowej ART 207 zwracającej uwagę na problemy społeczne szczególnie problem przemocy.