mgr Katarzyna Jakóbiec–Wieteska

obraz

mgr Katarzyna Jakóbiec–Wieteska

Prowadzę psychoterapię rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, w podejściu Integracyjnym: Systemowo – Eriksonowskim korzystam również z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W swojej pracy wykorzystuję długoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, liczne kursy i szkolenia w tym zakresie.

Prowadzę terapię rodzinną i indywidualną.

Zapraszam do terapii osoby, rodziny zmagające się z takimi trudnościami jak:
symptomy kliniczne (np. depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania) u jednego z członków rodziny, które wpływają na system jako całość,
problemy komunikacyjne w rodzinie,
zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne u dziecka lub nastolatka,
problemy wychowawcze, trudności w nawiązaniu relacji rodzic- dziecko, nastolatek,
konflikty pomiędzy członkami rodziny, które w istotny sposób oddziałują na funkcjonowanie pozostałych członków rodziny,
sytuacje trudne emocjonalnie oraz kryzysowe dla rodziny lub osoby (np. śmierć, choroba, odejście jednego z członków rodziny, rozwód)

Z dziećmi i nastolatkami pracuję wspólnie z ich rodzinami.

W terapii indywidualnej spotykam się z osobami dorosłymi.

Istnieje możliwość pracy w terapii rodzinnej z dwoma terapeutami.

Moja praca podlega systematycznej superwizji (indywidualnej i grupowej). Procesy psychoterapii łączę ze współpracą z psychiatrami dzieci i młodzieży, psychiatrami osób dorosłych, pracującymi na terenie Centrum. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Moje kwalifikacje:
Akredytowany Kurs Psychoterapii w Podejściu Integracyjnym: Systemowo – Eriksonowskim w Katowickim Instytucie Psychoterapii w Katowicach,
Kurs I i II stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie,
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, we Wrocławiu,
Terapia Integracji Sensorycznej – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej, w Warszawie, Studium Terapii i Treningu Grupowego na  kierunku: Socjoterapia, na Uniwersytecie Warszawskim,
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Staż na Dziennym Oddziale w Centrum Leczenia Nerwic i innych zaburzeń psychicznych w Czechowicach – Dziedzicach Szkolenia, kursy z zakresu pomocy i terapii w obrębie problemów współczesnej rodziny.

Jestem mężatką i mamą dwójki nastoletnich dzieci.

Kiedy idziemy naprzód, zapisujemy w sobie naszą historię. Różne wydarzenia, spotkania, trudności, wyznaczają rodzaj podejmowanych decyzji. Wycinki naszej historii ukazują drogowskazy dalszych naszych losów. To one decydują, który szlak w wędrówce wybierzemy: czerwony, niebieski, czarny…
Czasami kroczymy szlakiem pełnym przeszkód, zasłaniających szczytów i dochodzimy do wniosku, że to nie nasza droga.
Warto w tym wszystkim pamiętać, że Twój szlak może być wyznaczony przez Twój ulubiony kolor. Jest on czasami pełen gór, mostów, zakrętów, ścieżek, marzeń, nieodkrytych potrzeb. Przy pomocy wsparcia i pomocy drugiego człowieka możesz go odszukać. Na jego końcu: czeka Cię to, czego szukasz – zdrowie, spokój, odpoczynek, ukojenie lub to, czego Ty potrzebujesz….
Jeśli dotychczasowe sposoby rozwiązywania Twoich problemów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zapraszam Cię do kontaktu, poszukamy wspólnie nowych rozwiązań i dróg. Uważam, że w każdej trudnej sytuacji, są co najmniej dwa rozwiązania. Przeszłość uczy nas, jak lepiej wykorzystać jutrzejszy dzień.