mgr Jadwiga Droździk

mgr Jadwiga Droździk

Jestem psychoterapeutką , teologiem i pedagogiem.

Pomogę Ci, gdy:

 • borykasz się z problemami osobistymi;
 • masz trudności w relacjach z innymi;
 • nie radzisz sobie ze stresem
 • masz depresję, nerwicę lub stany lękowe;
 • nie rozumiesz sam siebie, swoich reakcji i zachowań;
 • czujesz, że Twoje życie straciło sens i nie wiesz, co dalej robić;
 • chcesz popracować nad sobą, rozwijać się, nabywać nowe umiejętności;
 • borykasz się z trudnościami podeszłego wieku;
 • przeżywasz żałobę.

Moje kwalifikacje

Obecnie jestem w trakcie całościowego 4 letniego studium w zakresie psychoterapii integratywnej w Szkole Psychoterapeutów Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, które jest członkiem Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej. Jestem także członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Zdobyłam tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ukończyłam także podyplomowe studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie dotyczące profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym w Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni.

Uczestniczyłam w Treningach Interpersonalnych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP).

Moje doświadczenie w pomaganiu

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pomocy, zarówno dorosłym, jak i młodzieży borykającej się z problemami, adolescencji, uzależnień, zaniedbań, pracując m. in. w Stowarzyszeniu Pomocy Dziewczętom w Warszawie.

Przez osiem lat pracowałam na misjach w Ameryce Południowej, wspierając, motywując, edukując dorosłych i dzieci z ubogich, zaniedbanych środowisk.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam, odbywając staż kliniczny oraz pracując jako wolontariusz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną w Zespole Psychoterapeutów Chrześcijańskich w Katowicach.

Czego możesz oczekiwać, przychodząc do mnie na psychoterapię?

 • szacunku,
 • empatii,
 • dyskrecji,
 • wysłuchania,
 • zrozumienia,
 • zaangażowania,
 • profesjonalizmu.

Psychoterapia jest dla mnie pełnym szacunku i zaufania, wspólnym poszukiwaniem ukrytego sensu życiowych doświadczeń oraz spotkaniem, które pomaga w pogłębianiu samoświadomości, budowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości. Jest również towarzyszeniem i pomocą pacjentowi w stawaniu się człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych i doświadczonych specjalistów. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i treningach.

Prowadzę terapię również w języku hiszpańskim.

Es posible psicoterapia en español.

Certyfikaty