Warsztaty redukcji stresu dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów ośmioklasisty