SZKOLENIE DLA PSYCHOTERAPEUTÓW - moduł czwarty: pięcioetapowy model pracy z osobą głęboko zranioną. Etap pierwszy i drugi