mgr Piotr Rusin

obraz

mgr Piotr Rusin

Pomagam przeżywać i rozumieć swoje życie, akceptować i szanować siebie oraz uruchomić potencjał do zmiany niezależnie od przeciwności, aby cieszyć się życiem doświadczając go w pełni.

• Dla kogo?
Prowadzę sesje psychoterapeutyczne dla młodzieży, osób dorosłych oraz dla seniorów, również w języku angielskim.

• Zakres pracy terapeutycznej:
Prowadzę psychoterapię dla osób:
- cierpiących na stres pourazowy (PTSD) (trauma)
- które doświadczają stanów lękowych,
- mają objawy psychosomatyczne takie jak napięcie mięśni, tiki i inne, wywołane na skutek przewlekłej nerwowej presji,
- przeżywają stan depresji, utraciły sens życia,
- są w stanie zagubienia, niepewności,
- mają problemy z poczuciem własnej wartości,
- przeżywają trudności w relacjach,
- doznają zamrożenia lub zatrzymania uczuć.

Pomagam przejść krytyczne momenty życia, takie jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, przyjęcie do pracy, wyjazd na studia.

Zapraszam także tych, którzy opiekują się przewlekle lub terminalnie chorymi i potrzebne jest im wsparcie psychiczne, a także osobom, które nie radzą sobie z dolegliwościami własnymi lub bliskich, lub tym, którzy znaleźli się w depresji po utracie bliskiej osoby.

Pomagam osobom, które chcą się rozwijać, świadomie żyć i dokonywać przemyślanych, własnych wyborów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w relacjach z innymi oraz znaleźć sposób na asertywne i przekonujące manifestowanie własnej kompetencji.

O mnie

Ukończyłem Instytut Intergralnej Terapii Gestalt w Krakowie oraz filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Doświadczenie zawodowe w psychoterapii zdobywałem w ramach praktyk klinicznych w Śląskim Szpitalu Psychiatrycznym w Cieszynie oraz w Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach -Dziedzicach, jak również w ramach 25 letniego stażu pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, obejmującego czasowo także pracę w Ośrodku Leczenia Uzależnień „Nadzieja'' w Hałcnowie koło Bielska-Białej.
W trakcie swojej pracy zawodowej byłem opiekunem merytorycznym wymiany międzykulturowej. Różnorodność perspektyw i obyczajów oraz różnic mentalnych uwrażliwiła mnie na bogactwo ludzkiej egzystencji i odmienności w czerpaniu z tego potencjału. Stale udoskonalam swoją wiedzę i doświadczenie w ramach praktyki psychoterapeutycznej oraz poddaję swoją pracę superwizji.

W kontakcie z drugim człowiekiem cechuje mnie życzliwość, zaciekawienie odkrywaniem znaczenia zdarzeń oraz pogoda ducha. W relacji terapeutycznej wspieram życie pełnią życia. W życiu osobistym cenię poczucie humoru , które łączę z pasją do muzyki, języka angielskiego, samochodów i kontaktem z naturą. Moc radości czerpię z bycia ojcem dwojga nastolatków, syna i córki.

Czym charakteryzuje się modalność Gestalt, w której pracuję:

Terapia Gestalt ma na celu uruchomienie potencjału rozwojowego człowieka dla poprawy jego funkcjonowania w środowisku, poprzez poszerzenie świadomości własnej dotyczącej swoich pragnień, potrzeb, emocji, oraz wiedzy na temat tego, co zaburza kontakt z otoczeniem. Czynnikiem leczącym w terapii Gestalt jest relacja z terapeutą oparta na zaufaniu.
Podejście Gestalt ma charakter:

• fenomenologiczny, ponieważ skupia się na tym jak człowiek postrzega i doświadcza rzeczywistość,
• egzystencjalny, ponieważ przyjmuje, że człowiek jest cały czas w procesie "stawania się",
• relacyjny, ponieważ bazuje na relacji klient-terapeuta,
• doświadczeniowy, ponieważ bazuje na doświadczeniu klienta w trakcie sesji,
• holistyczny, ponieważ nie fragmentaryzuje doświadczenia klienta, ale traktuje je całościowo.