mgr Marcela Kanafek-Lewandowska

obraz

mgr Marcela Kanafek-Lewandowska

Psychoterapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, trener umiejętności poznawczych, mediator do spraw: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, doradca zawodowy.

Jako psychoterapeuta (w procesie certyfikacji) oferuję pomoc w zakresie:
• pracy z dziećmi i młodzieżą
• par małżeńskich
• trudności wychowawczych
• kryzysu zarówno w sferze osobistej, zawodowej, społecznej
• trudności, z którymi zmagają się w codziennym życiu
• kryzysu w związkach i w relacjach interpersonalnych
• traumy (m.in. po wypadkach komunikacyjnych)
• żałoby, straty związanej z rozstaniem lub chorobą.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, którego celem jest diagnozowanie sytuacji, wybór właściwej drogi i najkorzystniejszych dla Ciebie rozwiązań. Porozmawiamy o tym, co Cię trapi. Ja będę przede wszystkim uważnie słuchać aby ocenić jakie są twoje potrzeby. Wezmę pod uwagę Twoje oczekiwania dotyczące spotkań oraz ewentualnej dalszej terapii.

Przychodząc do mnie na psychoterapię możesz oczekiwać:
• szacunku
• empatii
• dyskrecji
• wysłuchania
• zrozumienia
• profesjonalizmu

Założenia etyczne:
• Treść terapii jest objęta tajemnicą, nie zbieram danych osobowych, nie zakładam formalnej dokumentacji medycznej.
• Odmawiam występowania jako świadek i wystawiania zaświadczeń dla instytucji.
• W pracy terapeutycznej bardzo ważne są dla mnie wartości chrześcijańskie klientów, jednakże nie prowadzę agitacji religijnej wobec osób niewierzących lub innych wyznań.

Doświadczenie zawodowe:
Od 22 lat pracuję jako pedagog z dziećmi i młodzieżą, wspieram też rodziców w procesie wychowawczym, mam również doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, ponadto mam doświadczenie w pracy z parami małżeńskimi i sytuacjami traumatycznymi.

Praca:
Moją pracę traktuję jako misję.

Moje kwalifikacje:
• Studia na Uniwersytecie Śląskim Wydział: Pedagogiczno-Artystyczny Kierunek: Pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (1995-2000)
• Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział: Psychologii (2000-2001)Specjalność Pedagogika szkolna- diagnoza i terapia psycho-pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego
• Kurs Kwalifikacyjny – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku-Białej Pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika (2000-2001)
• Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział: Teologiczny (2003-2005) Specjalność: Rodzina i mediacja sądowa
• Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Wydział: Zarządzania (2007-2008) Kierunek: Szkolny Doradca Zawodowy
• Specjalistyczne szkolenie dla Mediatorów Rodzinnych Kwalifikacje do nauczania: rodzina w sytuacji rozwodu i separacji; dysfunkcja rodziny
• Polskie Centrum Mediacji w Warszawie (2007) prowadzenie spotkań mediacyjnych; prawne aspekty mediacji
• Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Wydział: Psychologii(2008) Kwalifikacje: Trener umiejętności poznawczych
• Polskie Centrum Mediacji w Warszawie 2013 Kwalifikacje: Mediator do spraw cywilnych, gospodarczych pracowniczych, rodzinnych
• Obecnie jest w trakcie szkolenia akredytowanego kursu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii.

Kursy i szkolenia:
• Cykl szkoleń nt: Tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii zorganizowany przez Fundację Rozwoju Demoralizacji Lokalnej
• Szkolenie II stopnia w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii zorganizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum ds. AIDS Konstancin-Jeziorna
• Program Profilaktyczny- Przeciwdziałanie Zjawiskom Pedofilii szkolenie zorganizowane przez WOM Bielsko- Biała
• Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej – Zespół Psychoedukacji Profilaktyki i Terapii w Bielsku Białej
• Szkolenie nt. Szkolne Profilaktyczne Niebieskie Karty Zespół Psychoedukacji Profilaktyki i Terapii w Bielsku Białej
• Szkolenie w zakresie problematyki HIV /AIDS i narkomanii zorganizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa
• Szkolenie nt: Co to znaczy być dobrym wychowawcą klasy zorganizowane przez WOM Bielsko –Biała
• Szkolenie w Strukturach Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w zakresie Powszechnej Samoobrony Ludności
• Szkolenie w Magdeburgu „Sachsem-Anhalt In Europa Kooperationen- Vernetzung-Potenziale- Perspektiven”
• Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym“ Metody dr Paula Dennisona zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów Warszawa
• Szkolenie „Profilaktyka i pomoc dziecku i rodzinie –ofiarom przemocy seksualnej zorganizowane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Abakus” w Rudzie Śląskiej
• Kurs dot: Poradnictwa , Proorientacji Zawodowej oraz Doradztwa w Szkole zorganizowany przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Katowicach
• Szkolenie nt; „Pracy z dzieckiem niedowidzącym i niedosłyszącym ”zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
• Szkolenia w zakresie Subkultur Młodzieżowych i Sekt Religijnych, Przemocy Domowej, Odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, Zjawiska narkomani realizowane przez Szkołę Policji w Katowicach
• Szkolenie nt: Agresja-sposoby radzenia sobie z agresją zorganizowane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
• Warsztaty metodyczne w zakresie : Praca z uczniem zdolnym Organizowane przez WOM Katowice