mgr Katarzyna Zych

mgr Katarzyna Zych

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, coach.

Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i FORGE (Federation of Gestalt Training Organization) oraz wiele innych specjalistycznych warsztatów i szkoleń z czołowymi polskimi i zagranicznymi nauczycielami, które umożliwiają pogłębianie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze psychoterapii. Obecnie nadal kontynuuje swoje szkolenie specjalistyczne w Szkole Terapii Rodzin Gestalt, której realizatorami są specjaliści: teoretycy i praktycy z Włoskiego Instytutu Kairòs (GTK), w oparciu o innowacyjną teorię terapii rodzin Gestalt, której autorami są prowadzący zajęcia.

Regularnie superwizuje swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Doświadczenie kliniczne zdobywała prowadząc psychoterapię grupową i indywidualną na całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ustroniu. Przez kilka lat kierowała Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową i konsultacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji indywidualnych, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, psychoterapii par, psychoterapii grupowej, grup wsparcia. Ma bogate doświadczenie zawodowe w pracy z osobami w kryzysie, mającymi trudności w relacjach, doświadczonymi przemocą.

W psychoterapii najważniejsza jest dla niej autentyczna relacja z klientem, w której może odkrywać swoje zasoby i możliwości, poszerzać świadomość i przejmować odpowiedzialność za swoje życiowe wybory. Towarzyszy i wspiera osoby w lepszym rozumieniu samych siebie i innych. Bardzo lubi swoją pracę.

W Centrum prowadzi psychoterapię rodzinną, par oraz indywidualną dla osób dorosłych i nastolatków.