mgr Katarzyna Dmytryszyn

obraz

mgr Katarzyna Dmytryszyn

Psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog.

Człowiek jest dla mnie tajemnicą, która niesie w sobie unikalny potencjał i wartość.

Uważność i cierpliwość, jednocześnie autentyczność i aktywne słuchanie to postawy, które są dla mnie kluczowe dla stworzenia relacji terapeutycznej.
Mam gotowość towarzyszenia osobom, które cierpią i doświadczają bezradności wobec różnych trudnych sytuacji życiowych.


Oferta:

-psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży od 12 roku życia;
-pomoc w procesie poznawania siebie, swoich emocji, potencjału, reakcji, potrzeb aby poprzez poszerzenie świadomości odzyskiwać wpływ na kształt swojego życia;
-wsparcie dla osób przeżywających kryzysy i trudności życiowe;
-wsparcie dla rodziców przeżywających trudności w procesie wychowania,
-towarzyszenie młodzieży, która napotkała trudności w kryzysie dorastania poprzez pomoc w odkrywaniu siebie i swojego potencjału;
-prowadzenie grup socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych dla młodzieży.


Psychoterapia indywidualna

W spotkaniu z człowiekiem doceniam jego własne zasoby, doświadczenie i potencjał. Poprzez słuchanie i dialog buduję relację by w klimacie wzajemnego zaufania i uważności możliwa była rozmowa o tym co stanowi dla Ciebie cierpienie i trudność. Nazwanie i odzyskiwanie dostępu do własnych emocji, motywacji, pragnień by ostatecznie poczuć możliwość wpływu na swoje życie to kluczowy moment w spotkaniu do którego Cię zapraszam.


Wsparcie dla młodzieży i rodziców

Na pierwszą konsultację zapraszam nastolatka, dziecko z przynajmniej jednym rodzicem, opiekunem.

Dorosły, który zgłasza się z dzieckiem na spotkanie ma możliwość przedstawienia trudności z którymi zmaga się dziecko oraz własnych trudności w relacji do dziecka.

Nastolatek ma możliwość uczestniczenia w tej rozmowie i przedstawienia trudności ze swojej perspektywy. Część spotkania odbywa się osobno z nastolatkiem.

Na dalszych etapach nastolatek spotyka się wyłącznie z terapeutą. W porozumieniu z nastolatkiem i rodzicami według potrzeby ustalamy wspólne spotkania podczas którego rodzic może otrzymać wsparcie. Temat spotkania z rodzicami jest zawsze wcześniej omówiony z nastolatkiem.

Treści, które wnosi nastolatek pozostają tajemnicą. Wyjątek stanowią informacje związane z zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta, o których informowani są rodzice.


Wykształcenie-doświadczenie

Psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt, socjoterapeutka, pedagog. Ukończyłam studia pedagogiczne magisterskie, podyplomowe teologiczne i socjoterapeutyczne, dwuletnie szkolenie pod nazwą Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam roczne szkolenie w ramach Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt i w tym samym miejscu kontynuuję Szkołę Psychoterapeutów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz towarzysząc młodzieży w okresie dojrzewania. Wiele lat pracowałam w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wspierając młodzież z zaburzeniami zachowania i emocji oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym i demoralizacją. Pracowałam także z dziećmi i młodzieżą w placówce opiekuńczo wychowawczej. Odbywałam staż w Oddziale Psychiatrycznym dla dorosłych a także w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Brałam udział w szkoleniach w zakresie komunikacji m.in. „Porozumienie bez przemocy” oraz „Dialog motywujący”. Realizowałam projekty związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.