Zadzwoń

Pracujemy pon. – pt. w godzinach 8.00 – 20.00

mgr Piotr Domaradzki

Psychoterapeuta z wieloletnim stażem, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, które jest akredytowane w EAGT. Piotr Domaradzki rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP). Jako superwizor wspiera innych psychoterapeutów w ich pracy terapeutycznej.

W 1996 roku założył Centrum Psychoedukacji i Terapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i grupową.

Posiada specjalistyczne umiejętności do niesienia pomocy uczestnikom wypadków i katastrof oraz ofiarom przemocy. Prowadzi terapię osób doświadczonych stratami prokreacyjnymi, i aborcją, oraz cierpiących z powodu bulimii i anorexi.

W 2010 roku otworzył Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych z poradnią zdrowia psychicznego i oddziałem dziennym, realizuje kontrakt z NFZ. W psychoterapii indywidualnej i grupowej zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, współpracując z lekarzami psychiatrami w procesie leczenia.

Jest autorem i realizatorem wielu szkoleń dla profesjonalistów w dziedzinie edukacji,  resocjalizacji, wychowania i pracy socjalnej. Przed 1996 rokiem zdobywał doświadczenie kliniczne w pracy, jako terapeuta w Interwencji Kryzysowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Posiada również doświadczenie w zarządzaniu, prowadzeniu negocjacji i mediacji, szkolił kadrę zarządzająca jak również pilotował wdrożenie nowych procedur zarządzania. Był konsultantem projektu rozporządzenia Ministra Pracy o “Kontrakcie Socjalnym”. Szkolił pierwszych w Polsce asystentów rodzin, dziś posiada pozytywną opinię Ministra Pracy akredytującą jego program szkoleniowy. W 2012r został powołany, jako ekspert do prac nad „standardami poradnictwa specjalistycznego rodzinnego dla rodzin z dziećmi” WRZOS. W latach 2012/2013 na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi pilotażowe szkolenie superwizorów pracy socjalnej, które ma służyć wypracowaniu standardów kształcenia w Polsce specjalistów pracy socjalnej w zakresie superwizja pracy socjalnej.

Jest współautorem podręczników w obszarze pracy socjalnej wydanych przez wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego: „ Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” i „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej . Ujęcie praktyczne”

Prywatnie mąż i ojciec pięciorga dzieci, działa aktywnie z stowarzyszeniu rodziców i osób z zespołem Downa „Wielkie Serce”. Woluntariusz w Ruchu Focolarii.

Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT) oraz respektuje zasady etyki chrześcijańskiej. Stale troszczy się o rozwój swoich umiejętności i kompetencji przez udział w superwizji, szkoleniach i konferencjach, gdzie korzysta z doświadczeń specjalistów z Polski jak i z innych krajów.