Zadzwoń

Pracujemy pon. – pt. w godzinach 8.00 – 20.00

Psychoterapia rodzinna

Rodzina jest najważniejszą jednostką społeczną i to właśnie ona wywiera największy wpływ na kształtowanie się naszej osobowości oraz wzorców zachowań.

W rodzinie uczymy się reguł, kształtujemy swoje cele, nabywamy poczucia własnej wartości oraz przekonań o otaczającym nas świecie- uczymy się żyć w społeczeństwie. Również w terapii odgrywa ona niezwykle istotną rolę.

Współczesna rodzina jest narażona na wiele trudności i wyzwań. Przechodzi różnego rodzaju naturalne fazy oraz kryzysy rozwojowe związane z małżeństwem, przyjściem dzieci na świat, ich dorastaniem czy w końcu wyprowadzką z domu.

W niektórych sytucjach rozwój rodziny ulega fiksacji czyli zatrzymaniu i najczęściej wtedy potrzebna okazuje się być pomoc terapeuty rodzinnego.

Istnieją problemy, których głównym źródłem są niełaściwe schematy interakcji w rodzinie. Najlepszą odpowiedzią na nie może być terapia rodzinna czyli spotkanie terapeuty ze wszystkimi członkami rodziny.

Wynika to z założenia, że rodzina to system a każdy z jego członków wzajemnie na siebie wpływa. Gdy jedna z osób przejawia symptomy choroby, ból i cierpienie odczuwa cała rodzina. Problem jednego z członków staje się problemem wszystkich jego bliskich.

Problem zaczyna pełnić w rodzinie pewną funkcję i wykazuje tendencję do utrwalania się.
Terapia rodzin to mobilizowanie zasobów rodzinnych, rozpoznawanie i uruchamianie tkwiących w rodzinie kompetencji i umiejętności potrzebnych do samoregulacji i poradzenia sobie z kryzysem czy problemem.

Jej celem nie jest znalezienie winnych za problemy czy obarczenie odpowiedzialnością za chorobę ale zbadanie relacji pomiędzy członkami rodziny, analiza historii rodziny oraz powtarzających się w niej schematów, wprowadzenie nowych treści i otwarcie nowych perspektyw w życiu rodziny.

Jest wiele powodów, by w terapię włączyć całą rodzinę. Jest to szczególnie zalecane w przypadku:

  • symptomów klinicznych (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania) u jednego z członków rodziny, które wpływają na system jako całość
  • problemów komunikacyjnych w rodzinie
  • zaburzeń zachowania lub zaburzeń emocjonalnych u dziecka lub nastolatka wychowującego się w rodzinie
  • problemów wychowawczych, trudności w nawiązaniu relacji rodzic- dziecko
  • konfliktów pomiędzy członkami, które w istotny sposób oddziaływują na funkcjonowanie pozostałych członków rodziny
  • sytuacje trudne emocjonalnie oraz kryzysowe dla rodziny (śmierć, choroba, odejście jednego z członków rodziny, rozwód)

Osobami specjalizującymi się w terapii rodzin w naszym Centrum jest mgr Katarzyna Jakubiec- Wieteska ,Piotr Domaradzki, Katarzyna Zych, Anna Fiedorek