Zadzwoń

Pracujemy pon. – pt. w godzinach 8.00 – 20.00

Terapia dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży jest formą specjalistycznej pomocy, mającą na celu wspieranie osoby w jej psychologicznym rozwoju i pokonywaniu psychicznych kryzysów. Jednocześnie jest metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych i emocjonalnych (min: depresji, lęków, myśli natrętnych, dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania itp.). Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacjami, w trakcie których rozpoznawany jest nie tylko problem ale również motywacja zainteresowanej osoby oraz warunki niezbędne do prowadzenia psychoterapii. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonych z psychoterapeutą stałych godzinach. Uczestnik terapii ma zagwarantowana tajemnicę ujawnianych przez siebie treści z wyłączeniem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia osoby uczestniczącej w terapii. Tajemnica nie wyklucza informowania rodziców przez terapeutę o tym jak rozumie objawy i problemy ujawniające się u osoby korzystającej z psychoterapii oraz psychoedukacji rodziców. Psychoterapeuta może uznać, że jedynie efektywną formą pomocy jest psychoterapia rodzinna i taka zaproponować rodzinie.

Psychoterapia dzieci prowadzona jest z wykorzystaniem naturalnej dla dziecka aktywności – zabawy, spontanicznej twórczości oraz rozmowy. Ma pomóc dziecku w przeżywaniu trudnych uczuć związanych z doświadczanymi problemami. Pozwala na poznanie i badanie własnych myśli i uczuć na swój temat i otaczającego świata. Świadomość swojego świata wewnętrznego skutkuje ustąpieniem niepożądanych objawów i umożliwia bardziej adekwatnym stosunek do świata zewnętrznego, co w konsekwencji prowadzi do zmiany zachowania. Często jest to proces długofalowy, prowadzący w pierwszej kolejności do poprawy samopoczucia dziecka, dopiero po dłuższym czasie zmiany wewnętrzne mogą znaleźć odzwierciedlenie w zachowaniu. W psychoterapii dzieci terapeuta uwzględnia również naturalny proces rozwojowy, który może wpływać na efektywność terapii – wzmacniać lub osłabiać oddziaływania terapeutyczne. Czasami w toku trwania psychoterapii dochodzi do „niekorzystnego” efektu z punktu widzenia rodzica, u dziecka wzrasta otwartości i zaczyna jawnie wyrażać nie tylko pozytywne uczucia ale również negatywne np. złość, smutek i komunikować swoje odrębne zdanie. Z tego powodu bardzo ważna jest współpraca psychoterapeuty z rodzicami. Terapeuta nie przekazuje treści z prowadzonej terapii ale rozmawia z rodzicami o swoim rozumieniu problematyki dziecka i dzieli się refleksjami z przebiegu procesu terapeutycznego. Omawia wskazania i zalecenia.

Często najbardziej efektywną formą terapii dla dzieci jest psychoterapia rodzinna.

Osobami specjalizującymi się w terapii dzieci i młodzieży w naszym Centrum jest mgr Katarzyna Jakubiec- Wieteska i Anna Fiedorek